Slechts één getuige

je stopte was er
in het stille wuiven
van je opgestoken hand

zag je schouders rechten
snel schudde je weerbarstig
haar weer scheidingklaar

liep door met
opgeheven hoofd
jezelf vermannend

in vage hoop
het stille wuiven
had slechts één getuige

wil melker
05/02/2010
www.wilmelkerrafels.deds.nl