Schreef cirkels van pijn

ze schrok vloog op
zag de hagels
van het schot haar
verenkleed roodbruin verteren

haar vleugels scheerden
kort de vlucht het suizen
klonk vertraagd als ruisen
van een schaduw door te zware lucht

ze vervloog haar weg
schreef cirkels pijn
fladderde en duikelde
struikelde het gras voorbij
ontvlamde zacht gespreid in stilte

wil melker
14/10/2010
www.wilmelkerrafels.deds.nl