Schijndodenhuisje

moegestreden
en hongerig

liet een handvol woorden
roerloos liggen, een stilte
in de
palm van het ogenblik
verzand, kringelend
doch n
immer meer dan een vlakte

spoorloos schroeit gedachte
verbeten, vloekend en onverschillig
stille getuige
van het verlaten lichaam

© Nathalie Vilain