Schaduw en Licht

Schaduwen vallen zacht achter deze bomen:
Intiem licht baant zich door dit bladerdak
De warmte straalt door in dit lichaam
Ontdaan van kleding, schaamteloos
Omwikkeld in witte doeken
Als een sluier die de tranen van dit
Afscheid verhuld.
En weg terug is er niet
Deze toekomst lag nog open
Maar nu niet voor haar meer
Alleen voor hen die geen afscheid namen
Dar zij waren ooit samen, namenloos
Als sterren in groepen geroepen
In eeuwige rondedans
Elkaar in evenwicht houdend
Totdat deze asteroide haar weg vond
En schaduwen over dit licht heenvielen
Totdat ook hun licht gesluierd ging
In deze beperkende kringloop
Van tijd voor elkaar

Meinona Nomen.