Ruimte zonder tijd

ik heb de
lijnen niet gebroken
maar zij schrijnden
in werkelijkheid

niet als geleide
maar stevig in
dwarse verbanden
met bindende handen

souplesse en
sierlijkheid leken
een schitterend bereik
die structuur bleek te duur

de transparantie
is vergeven het
onwrikbare is gebleven
in ruimte zonder tijd