Roos

ze bood zich aan
als een gesloten roos

die slechts geopend
worden kon

als daarvoor werd betaald
met eeuwigdurende liefde

die prijs was hem te hoog
een man
is daartoe niet ingericht

want zie
wat buiten loopt

om niet verkrijgbaar
voor de korte termijn

h.