Rijpt van geel naar rood

ik heb de takken
niet gebroken of bladeren
afgerukt en meegevoerd

naar plaatsen waar
zij luwte zoekend
kleur verliezen en versterven

het is de wind die
vlagend aandacht vraagt
voor de wisseling van seizoen

het zomers groen dat
rijpt van geel naar rood mist
zon en licht gaat langzaam dood

kaal steken stam en
takken af tegen de herfstlucht
ganzen gakken in een hoge vlucht

wil melker
24/08/2010
www.wilmelkerrafels.deds.nl