Pisces

Ver weg is heel dichtbij; vanaf Andromeda gezien
ligt zijn weg in de mist
net om de hoek
die was

Zwevend langs de rotsen zwemmen vissen in de lucht
geen weet van begin, of einde. Zij hebben slechts
hun vlucht te gaan, naar oorden wetend hoe weer
terug te keren zonder hemelkaart of ijskompas

Onbevlogen waaiert een grijze zwerm uit
de eeuwigheid waarvoor hij diep moet buigen
sturend in een richting waarvan hij zelf niet weet
welke juist of bindend is

Stil jaagt hij de zwaan vooruit
en groet haar achter zich. Onbewogen
steekt hij steil – duwt nog sterker terug –
een evenbeeld in spiegeling

in onwerkelijkheid gezien door de visser
die hen najaagt met een net van mazen veel te groot
verkeerd geboet, overheen een waterscheiding
die voor hem uitsluitend nog verblindend is


(Evenwicht I, Visgronden, najaar 2004) herzien feb. 2009