Perspectiefjes

perspectiefjes
in duizenden
stukjes karton

vorm en kleur
die de plaats
gaan bepalen

ooit zullen
plezier en samen
het plaatje halen

als geluk het
ontbrekende
feilloos zal leggen

een creatie
door handen
gerestaureerd

de benodigde tijd
is in gezelligheid met
smaak opgesoupeerd