Parelden je lach

je lach
spatte plezier
omvatte
verwarmend
de wereld
van mens
tot dier

je aura
fonkelde
diverse kleuren
aangenaam
was de klank
die het gebeuren
muzikaal begeleidde

mimiek
droeg je ziel
ogen en stem
parelden je lach
verfijnd door
liefdeslijnen
recht uit je hart