Parelde haar tonen

ik hoorde
ongeslepen diamanten
in het gemengde koor

de sopraan
parelde haar tonen
reeg het snoer tot melodie

esoterische intensiteit
verwijlde in de ijlte
kwam vol terug in het refrein

waar samenzang
de edelsteen ontving
als kroon op hun muziek

die door een ovationeel applaus
de hoogste lof kreeg
van een laaiend enthousiast publiek