Paradijselijk gebaar

waar snelheid
wolken vlakten
hoorde ik handen
klappen in applaus
voor vorm en compositie

toeschouwers
vingen licht in
wisseling van
beweging en kleur
op hun gezicht

zij beoordeelden
op grond van
visuele en gevoelsmatige
factoren een
choreografische impressie

waarbij sterk
subjectieve indicaties
mee deelden in
een positieve meer
dan unieke aanschouwing

er waren geen
prijzen maar
met de handen op
elkaar vormde hemel
een paradijselijk gebaar