Paars

de hemel was paars
niet de kleur die ik zag
het was voelen

hoorde geen stemmen
kon ook niet spreken
verstond geluidloos bedoelen

geen lopen maar zijn
waar ik me dacht
of werd verwacht

deelde zonder
verlies van identiteit
was overal tegelijk

niet alleen
met zo veel om me heen
waar ik bij hoorde

waarom dat paars
mijn geluk
op aarde was schaars

wil melker
06/11/2011
www.wilmelkerrafels.deds.nl