Ozonde geur

groen dreigden luchten
hun elektrische lading
ozonden geur en
rumoerden gedonder

statisch geladen
was het inslaggebied
waar bliksem kortstondig
de aarde mocht kussen

rook van brandend bos
smogde de lucht
maakte regen troebel
in zijn vallende vlucht

rood en blauwe schichten
tekenden het zwerk
in een laatst stuiptrekken
tot alle spanning was geaard

het systeem van warme
en koude luchtbeweging
was al op sterven na
dood door de apocalyps