Op weg naar de hemel

ik zag je meteen
tussen duizend kleuren
rustte jij even

sprong op
danste leven
op het licht van de zon

jij was de stem
die de koren ontsteeg
op weg naar de hemel

kan je niet vangen
kom op mijn hand
kleur het mooiste van vlinders

wil melker
23/10/2011
www.wilmelkerrafels.deds.nl