Oogde scherp

ik zag
jouw handen
motieven wegen

fronzen in
je voorhoofd waren
info aan het lezen

je oogde
scherp voor
een goede balans

nooit zijn zorg en
economie zo tegen
elkaar afgewogen

ethici hebben ons
in begeleiding
behoorlijk bedrogen

mensenlevens zijn
niet af te lezen
in een euro bestand

de structurele
ongelijkheid zit in het
gebrek aan moreel verband

zonder mens is er
geen leven dus niemand
om een euro uit te geven