Onwezenlijk

Uit elkaar spatten ze,
mijn dromen,
ze vernevelen
in de mist
van mijn
onwerkelijke realiteit.

Gekoesterde herinneringen
vervagen
in een onontwarbaar kluwen
van onverwerkte gevoelens.

'k Voel mezelf
wegdeemsteren,
opgaan
in de anonimiteit
van een
overweldigende massa.

Ik verlies mij
in mijn zoeken
naar mezelf.

Lei

Geschreven na een gesprek met een psychiatrische patiënt

.

1) Als je wilt dat je werk vaak gelezen wordt, verzin dan een titel die betrekking heeft op het onderwerp van je werk, in verband met de zoekmachines. Hoe meer kernachtige zoekwoorden in de titel, hoe groter de kans dat je tekst gevonden en gelezen wordt. Vermijd algemene woorden in de titel zoals ‘gedicht, ik, jij, verhaal, schilderij, foto, begin, einde, enzovoorts…’ Niemand zoekt bij de zoekmachines naar het woord ‘ik’ of ‘jij’. Als je gedicht bijvoorbeeld over liefde gaat, bedenkt dan een titel waar het woord liefde in voorkomt
2) Accentueer keywoorden in je tekst door ze dikker te zetten, zodat ze door zoekmachines gevonden kunnen worden. Dat doe je door er twee sterretjes voor en twee sterretjes achter te plaatsen. Zie voorbeeld:

**keywoorden**