Onweer in het dichtersparadijs

een boekvol wind
laat lezers wolken drijven
een horizon prijst
schrijvers die de hemel wijzen

gedachten regenen grijs
gevoelens barsten uit in buien
de letterzee verdrinkt in muien
het onweert in het dichtersparadijs

een hoofdstuk vraagt aan het verhaal
om triest de maan te schijnen
de zon weerspreekt die donkere taal
breekt licht tot andere lijnen

essays versnipperen de lucht
sonnetten zijn door zout gepekeld
het woordenboek is op de vlucht
omdat het internet de spelling regelt

ik zal je naam in letters zonlicht sparen
mijn brieven geven je een wolkeloos krediet
ik ga voor jou de sterrenpracht vergaren
zet alle strofen op een hemelse muziek

wil melker
10/07/2009
www.wilmelkerrafels.deds.nl