Ontstaan van sekten, ware religie deel 11

Sekten zijn de basis voor elke religie. Dat wil zeggen dat elke religie eigenlijk als sekte begonnen is. Een sekte is vaak een afsplitsing van een of ander geloof, en die sekte wordt in eerste instantie niet als religie erkend. Naarmate een sekte langer bestaat en in omvang groeit, wordt de kans groter dat een sekte als religie zal worden erkend. Volgelingen van huidige grote religies, zoals bijvoorbeeld volgelingen van het Christendom, werden vroeger vervolgd door mensen die het Christendom als een sekte zagen. Jezus werd aan een kruis genageld omdat hij een sekteleider was. Hoe ontstaan sekten?

Sekten ontstaan bijvoorbeeld omdat een of andere persoon beweert dat god tegen hem of haar gesproken heeft of beweert dat god hem of haar verkozen heeft om iets belangrijks te doen. De sekteleider heeft een bepaalde overtuigingskracht en kan enkele personen in zijn/haar omgeving overtuigen van zijn of haar persoonlijke waarheid. Als er eenmaal een paar volgelingen zijn, volgen er meestal meer. Zo kunnen volgelingen van volgelingen, nog meer volgelingen maken. Een kleine sekte kan daardoor uitgroeien tot een sekte met miljoenen volgelingen en uitgroeien tot een geaccepteerde religie. Wat als een religie erkenning vindt en wat als een sekte gezien wordt, wordt uiteindelijk bepaald aan de hand van gedragsregels binnen een geloofsgemeenschap. Een sekte kan en zal op een bepaald moment erkend worden als religie, op basis van bepaalde gedragskenmerken en regels binnen de gemeenschap, of het kan niet erkend worden als een religie, ook op basis van bepaalde kenmerken.

Aan welke kenmerken een religie moet voldoen om als religie te worden erkend, wordt bepaalt door regels die eigenlijk allemaal van toepassing zijn op huidige religies. Dat wil zeggen dat wanneer je informatie leest over waar aan je een sekte herkennen kunt, je eigenlijk al snel ziet dat de kenmerken van sekten ook van toepassing zijn (of van toepassing zijn geweest) op erkende religies. Denk aan: hiërarchie binnen de geloofsgemeenschap, kledingvoorschrift binnen de geloofsgemeenschap, een leider (of leidinggevende(n)) met charisma (die de boel in gang gezet heeft of nu nog draaiende houden), nieuwe leden/volgelingen willen maken, beweren dat ze de ware religie hebben of bovennatuurlijke contacten hebben, beweren dat men in staat is tot het verrichten van wonderen of dat er contact is met god, enzovoorts.

Alle kenmerken van sekten zijn (deels vaak nog steeds) van toepassing (of minimaal ooit van toepassing geweest) op religies. Hoe langer religies bestaan, hoe milder ze vaak worden waardoor de sektarische kenmerken naar de achtergrond verdwijnen. Goede voorbeelden van meer vrijheden zijn: seksuele vrijheden, afschaffing primitieve bestraffingen, toenemende gelijkheid tussen man en vrouw, normen en waarden worden aangepast zodat God blijkbaar anders denkt dan vroeger.

Hoe ontstaat een religie?

Religies ontstaan op verschillende manieren. Vrijwel elke cultuur kent zijn eigen religie. Religies ontstonden vroeger in kleine stammen, en eigenlijk altijd omdat de mens zijn omgeving, natuurverschijnselen, ziektes of andere dingen niet begreep. Ook dingen die mis gingen, zoals kinderen die geboren werden met een afwijking, of voor ziekte en dood en zelfs voor de geboorte van tweelingen werd een oorzaak in bovennatuurlijke zaken gezocht. Er is niet maar een religie, nee, er zijn er duizenden. En er zijn hiervoor nog ontelbare religies geweest, die inmiddels alweer zijn verdwenen. Religies zijn ontstaan op dezelfde manier als sekten zijn ontstaan. Er is geen verschil tussen het ontstaan van sekten en religies. Het onderscheid wordt eenvoudig gemaakt op basis van algemeen aanvaarde kenmerken waar een religie aan voldoet, en van algemeen niet aanvaarde kenmerken waar een sekte aan voldoet. Dit maakt het waarheidsgehalte van een religie niet groter dan het waarheidsgehalte van een sekte.