Ontsnapt in droomse lust

het sacrale ritueel
bidt voor het ontwaken
hoopt nog op te treden in
voorwereldlijke zaken

gebeden boeken winst
en bidden baten
gelovigen gaan voor
in het gemengde koor

ze zingen valselijk en
rammelen het offerblok
papieren geld verstomt geluid
schuld vloekt zacht de zonden uit

zegening vertelt zijn dag
in aflaten van gisteren
de boetes zijn eraf
nu kan de waarheid praten

klokken luiden nacht
de avond in herdenking afgesloten
arbeid adelt broeder ezel rust
de ziel ontsnapt in droomse lust

wil melker
03/05/2009

www.wilmelkerrafels.deds.nl