Onheimelijke stilte

het is niet de schuld
van de door leugens bevuilde woorden
of van de blik, die het gebeuren vergezelt
neen,
immer ziet men meer
wanneer de mond zwijgt

ik zag,

elke storm eist littekens
toen het stilste graf
de mijne werd

© Nathalie Vilain