Nog danst haar stem

waar ogen
iets doven in
het late middaguur

ondersteunen
handen en armen vlammend
haar geestdriftig vuur

ondanks het verstrakken
van lijnen in het gezicht
blijft haar uitdrukking lief en licht

in haar bevallig gaan is een
zekere traagheid ontstaan
die ruimte geeft aan een lach

waar vroeger kracht
en alertheid was
is tedere broosheid gekomen

nog danst haar stem
op de melodie van voorheen
zij is niet alleen in haar dromen