Nieuwe wereld

Verdrijf het licht, sprak een stem
tot Hem
en de zon versteende

straalde in zacht zilver
tussen vonken
die het vuur doofden

verstil het leven, sprak een stem
tot Hem
en het leven vond haar rust

geborgen in met huid
beklede ogen, even donker
als daarbuiten

met dromen over sterren en de maan
in een wreed ogenblik
verzwolgen door het witte licht

geef ons vrede, sprak een stem
tot Hem
en hij brak de wereld in gelijke delen
verbond ze door de draad der tijd

Hij sprak tot hen

zo de ochtend, zo de avond
zo de dag en zo de nacht
tijd voor waken, tijd voor slapen
leef het licht en slaap de nacht

de wereld begon te draaien
en de stem zweeg
voor altijd tot in de eeuwigheid

Nino Michielse.