Niet religieuze sekten, deel 15, ware religie

Een sekte hoeft niet religieus te zijn. Groepsvorming en persoonsverheerlijking kunnen ook op andere gronden ontstaan. Denk aan politieke sekten waarbij aan een leider zo buitensporig veel macht gegeven wordt en die zo enorm verheerlijkt wordt dat je van een soort aanbidding spreken kunt. De denkbeelden van een dergelijke leider worden dan een machtsmiddel en worden (vervolgens) de denkbeelden van een heel volk, met alle ellende van dien als die denkbeelden afschrikwekkend zijn. Mensen kiezen leiders omdat het in onze genen zit om leiders te kiezen.

Biologisch gezien zijn we gewoon zoogdieren en zoogdieren kiezen nu eenmaal leiders. Hitler stond bovenaan een politieke sekte waarbij zijn volgelingen net zo verblind waren als de volgelingen van een religieuze sekte. Hoe ver mensen kunnen gaan in hun blinde overtuiging heeft de sekte van Hitler meer dan ooit bewezen, waarbij miljoenen mensen gewoon blind volgden en overtuigd waren van een bizar gelijk dat de ene mens meer waarde zou hebben dan de andere mens. Dat mensen zo massaal overtuigd kunnen raken van hun gelijk, dat het voor hun beleving totale waarheid wordt, ongeacht hoe krankzinnig dat gelijk ook is, is beangstigend. Binnen de marges van ‘massale overtuiging van een of andere waarheid’ is meestal geen ruimte meer om er als individu een andere mening op na te houden. Het geloof of de overtuiging houdt mensen dan zo in de ban dat het door de groep meteen wordt afgekeurd als iemand de massale overtuiging in twijfel trekt, soms met gruwelijke gevolgen voor het individu dat de moed heeft er anders over te denken. De geschiedenis staat wat dat betreft bol van executies en uitstoting van andersdenkenden. Bij milde sekten (religieus of politiek) wordt een andersdenkende 'hooguit' met de nek aangekeken en verbannen om hem op die manier het zwijgen op te leggen, maar bij agressieve sekten wordt een andersdenkende opgesloten of vermoord en als vijand beschouwd omdat het niet is toegestaan een andere mening te hebben. Is het niet opvallend dat mensen geestelijk zo totaal kunnen opgaan in hun groepsgevoel dat ze niet helder meer kunnen nadenken uit angst voor hun zichtbare leider (politiek en kerk) of uit angst voor hun onzichtbare leider (God)?

Wat is waarheid zonder bewijs voor waarheid?

Bij religie staat er een onzichtbare leider bovenaan de hiërarchische ladder. Daar meteen onder staan zichtbare menselijke leiders in de vorm van pausen, dominees, verkondigers, ouderlingen en alles wat op een van dezen lijkt. Bij een politieke sekte staat er een zichtbare leider, een mens dus, bovenaan de hiërarchische ladder en daaronder meteen een hele reeks andere mensen die steeds wat lager in rang zijn. Of het nu om een zichtbare of onzichtbare leider gaat, mensen geloven blind dat ze met een of andere waarheid te maken hebben. Aan die veronderstelde waarheid ontlenen ze rechten om anderen te beoordelen en te veroordelen en niet zelden het recht om anderen te doden. De geschiedenis staat bol van de moorden die gepleegd werden uit naam van veronderstelde ware religie of om zogenaamde ware overtuigingen.