Naaste

Desgevraagd
was hij bereid
zijn naaste lief te hebben

te dien einde
had hij een vragenlijst ontwikkeld

op basis waarvan hij beloofde
een selectie te maken

de response verbaasde hem
er was één reactie
een tekening

van een geheven middelvinger

hendrik

.

  • Wil je reageren op deze bijdrage? Reageren is eenvoudig. Klik op ‘discuss’ onderaan deze pagina en geef vervolgens je mening.
  • Je kunt ook een stem op bijdragen uitbrengen. Klik daarvoor op ‘rate’ onderaan deze pagina en druk op het plusteken + om een positieve stem uit te brengen.