Naar waarheid

alleen de vlam
van het kaarsje
leek sneller te
trillen bij het
manifest worden
van een uiterst
pittige totaal
onverwachte
donderslag

natuurlijk deden
geluidsgolven
iets met de lucht
zij geurde anders
wat chemisch
na een stevige bui
door ionisatie
van zuurstof met
krakende bliksem

toch bleek schrik
voor donderbuien
meer uit overgeleverde
verhalen te komen
waarbij horrorachtige
variaties uit decennia
lang geleden naar
waarheid verteld
werden in lokaal dialect