Naar eigentijds

drie lachjes
dwarrelen door
nauwe winkelstraten
met ieder een
eigen verhaal

zij hebben
plezier en
brengen vertier
bij het uiterst
gemelleerd publiek

waar ogen
samen kijken
lijken zij de
leukste dingen
te zien opduiken

waarvoor toeval
mateloos klapt
geluk tussen wal
en schip eindelijk
verzadiging bereikt

daar wijzen
generaties elkaar
kooplust geheimen
creëren weer sfeer van
vroeger naar eigentijds