Naar eigen hand

hij nam het zand
bouwde zijn fort
naar eigen hand

vormde en kneedde
zonder onderscheid
de korrels in zijn gelijk

een lange tijd
weerstond de burcht
de zee in confrontatie

maar het water is gezakt
korrels drogen zonder macht
eisen nu de vrijheid van het strand

wil melker
03/02/2011
www.wilmelkerrafels.deds.nl