Naar de hemel reikte

de wortels waren gaaf
de jonge stam droeg
trots een weelderige kruin

maar aan de voet
ontsproot een nieuwe loot
die onbelemmerd groeide

een tweelingstam
die zonder steun
al naar de hemel reikte

het leken twee gelijken
maar de jeugd schoot uit
waar behoudend rustte

de tweestrijd is gedaan
de jonge loot zal verder gaan
in het dragen van de naam

wil melker
07/12/2011
www.wilmelkerrafels.deds.nl