schalen vol woorden

de schalen vol woorden verspreidden een
aangename geur die hem naar stilte deed
verlangen om het kabaal in zijn hoofd te
vervangen - maar de roep van de sjofar

werd toch te indringend en zo schoof hij
zwijgend aan de dis waar treurende dich-
ters en poëten hun ganzenveren prikten
in opgewarmde klanken - o eiwitten en

mineralen die hem voorbij de einders deden
dwalen waarvan geen mens nog had ge-
hoord en hem de ogen hadden door-

boord - hij zag in de leegte van hun pupil-
len een schreeuw dat zij wel anders zou-
den willen - maar het was de mode niet

pieter c