Misschien vind ik ooit nog de woorden

Misschien vind ik ooit nog de woorden
dien het stille gordijn openschuiven
tot voorbij het morgenlicht,
tot voorbij de rust van de avond.

Misschien vind ik ooit nog de woorden
die meer zeggen dan gebaren,
meer dan het huilen van ongeziene tranen.

Misschien vind ik ooit nog de woorden
die openbaren noch toedekken,
die verhullen noch noemen
maar die er zijn, simpelweg er zijn.

Adeleyd