Melodieuze energie

ik weet het oog
de magie van licht
waarin zicht al het
aardse overschrijdt

de tijd mystieke
componenten geeft
omdat hij als schaduw
naast eeuwigheid leeft

facetten toont in
muzikale kleuren door
hun snelle werveling
van melodieuze energie

waar vormen zich
kortstondig manifesteren
pulseert een warmte
die ons de hemel leert

momenten van
volmaakt geluk
die aardse uren als
eeuwigheden laten duren