Liefde zonder pijn

liefde zonder pijn

weer doop ik
mijn kroontjespen
in de magische inkt

hoop dat mijn
geschreven woorden ooit
wolken aan de hemel kleuren

met een schoonheid
die zijn equivalenten kent in
het mysterie van de eeuwigheid

de wind in zoete vlagen
mijn zinnen verder zullen dragen
dan de horizonnen van voorbije dagen

dat dit gedicht misschien
het toekomstige gezicht zal zijn van
gouden eeuwen in liefde zonder pijn