Licht schoorvoetend

in jouw verschijnen
lijken alle grenzen
ogenblikkelijk te verdwijnen

licht schoorvoetend
kom je op in een teder
en terughoudend bewegen

ineens gooi jij je los
straalt een openheid
in je diepste emoties gevend

daar waar nog
jouw vitaliteit naar
de eigen schulp verwijst

bespeel jij de wereld
met een mystieke blik
in je hemels gezicht

jouw aantrekkingskracht
trilt door heel mijn wezen
mijn ziel heb ik al aan jou gegeven