tanden

het is niet aan te bevelen
in de avondstond
bij dronkenschap
een nieuw lief te beminnen

het oog is minder scherp
de finesse wordt
geweld aangedaan

het beslisproces verruwt
beloften regenen onbeperkt

de dageraad
slaat schril en ongenadig toe
met ongewassen tanden

onbeschadigde terugkeer
naar het dagelijks leven

wordt ernstig bemoeilijkt
door aanspraken

maar
ach

one lives and learns

hendrik