Langs het pad

ik heb bloempjes
voor je gepakt zij bloeiden
gewoon langs het pad

de eerste stralen
zon heb ik geregen
tot rozerode kralen

uit het blauw
van de lucht streepte ik
wit kant van de wolken

heb alles verpakt
in het bies van de mand
die rondde onder mijn hand

zo groet ik jou op dit
vroege uur waar lente nog
schemert naar het zomervuur