Lacht geen wolkjes meer

lacht geen wolkjes meer

in naar jou kijken
voel ik de koude
langzaam wijken

ontwapenend in gebaar
veel kleine hints
een flits van lentekind

je adem lacht
geen wolkjes meer
ogen sprankelen warmer weer

de eerste stappen
op het fleurig pad
toen wit eindelijk gesmolten was

wil melker
29/03/2013