kom Koning kom

kom Koning kom

onbereikbaar lag het opgeborgen en verborgen
in het hart van de buitenkosmische morgen waar
de drillingen van de lans en het briesend paard
woest en weelderig zijn nachten bevolkten

uitzichtloze dromen zonder oorsprong en gewicht
in het snelle licht verschrompeld tot onbegrepen
verzen van kinderlijk heimwee en verstorven
verlangen naar de biometrische registratieslag

verzwijg je dromen niet en bijbelprofetieën die
je aldoor bezighouden in het spelen met je voor-
bestemming van de rode wijn van bozra en de

spijkerzoete moordcomplotten de stilte vergrui-
zen in je onhoorbaar zien op zijn allerlaatste
woord in onthechte droefenis: kom koning kom!

pieter c