Kleine regenbogen

ik bladerde door
wat bladmuziek
zag in herkenning je lach

wist waar je aan dacht
die liefelijke herfstsonate
vol rust en serene pracht

ik bespeelde zwart wit
in een nog zomers begin
liet bloemen bloeien

pas later kwamen
de vruchten en oogst
groeiden bladertapijten in rood

in die volheid van tonen
zag ik de tranen komen met
in je ogen kleine regenbogen