klanklicht

hoe transparant woorden ook zijn
het kwadrant zit in de weerkaatsing
van ogen die al miljarden bedrogen
toen de duizendvoudige spiegeling

in evenveel andere ogen echode
tot ook kometen manen en planeten
en nog meer van dat spelend
de klanken verdeelden in eindeloze

bevruchtingen die met elkaar
versmolten en splitsten in embryonale
verstoffingen die na ontelbare rijpings-

processen nederdaalden als sterrenstof
in zesvoudige kristallen wit als de stem
die zei: daar zij licht - en daar werd licht

pieter c