Kind zonder gezicht

weg
alleen maar weg
mezelf vergeten
niets meer weten
de wereld achterna
feesten dag en nacht
het dansen lijf aan lijf
de hitte en de spanning
weggaan of ik blijf

zoek de warmte
van veel mensen
de vragen in hun blik
lippen en de open monden
handen en verborgen zonden
verlies me in hun ogen
want ik wil een ander zijn
mezelf heb ik nooit gemogen

je bent de schaduw
die steeds aan me zit
een beeld van lang geleden
je kijkt naar me met pijn
ik wil weer bij je zijn
maar kon je nooit bereiken
jij was het kind zonder gezicht
ik heb je zo gemist

wil melker
04/04/2009