kan

hij zoekt naar
het grote gebaar

waarvoor alle deuren open gaan

zodat hij profiteren kan
van bed en tafel
en lampetkan

waarvan ook
desgewenst

zonder opzegtermijn
kan worden gescheiden

h.