Jong hout

in de open haard
knetteren zacht
vlammende verhalen

zie vele emoties
opvliegen in tal
van vreemde talen

nog speelt
jong hout de
hoofdrol in het vuur

zij laaien heftig op
spatten vonkenregens
uit hun jeugdig blok

verteren snel
naar smeulend gloeien
in nawoorden die boeien

geschiedenis is in
rook opgegaan maar hun
memoires voelen warm aan