Jij recht nog ongebroken

ik zie je profiel
waarin de lijnen
zacht tekenen

een stralende lach
nog volop warmte
en ruimte geven

jij recht nog
ongebroken ondanks
alle spoken in je geest

de slanke leest
geeft jou een zweem
van jeugdige vitaliteit

die niet altijd
correspondeert met
jouw persoonlijke realiteit

tegenslagen in bestaan
hebben jou nooit geknakt
fier ben jij verder gegaan

jij bent mijn rots
alleen zee weet de tranen
die zo leven heeft gekost