Is bloeiend vergaan

ik wist het beeld
elegant en strak met
blinkend staal bekleed

waar zijn licht
weerkaatste wilden
mensen weer samen praten

maar omdat natuurlijk
gezag alle harten bond
verloren anderen hun macht

er werden al snel
schaduwen gesmeed
tegen zijn rijzende zon

het beeld werd beklad
de sokkel ondergraven
door leugens en valse vragen

de oase die groeide is
bloeiend vergaan de woestijn
heeft alleen het oud roest laten staan