Interview met dichter Pieter C. Paardenkooper

Wie is Pieter C. Paardenkooper?

Een man van 53 jaar, vader van zeven kinderen. Heeft gewerkt als bakker, drie jaar als matroos op zee en later zetter bij een drukkerij. Nu werkt hij niet meer omdat hij hartpatiënt is.

Wat betekent de titel van je gedichtenbundel een-ster-ver-wacht?

Je kunt het op drie manieren lezen: een sterver wacht; een ster verwacht; een ster ver wacht.

Waarom zijn al je gedichten zo religieus?

Waarschijnlijk omdat ikzelf nogal religieus ben. De Bijbel is voor mij het Boek der Waarheid. En niet alleen voor mij, maar voor iedereen, of men het gelooft of niet. Waarheid is voor mij absoluut en universeel. De Bijbel is niet pas waarheid als ik het waarheid vind, maar is in zichzelf waarheid.

Vind je dat je als dichter wel vrijuit kunt dichten als het geloof zo'n belangrijke rol in je leven speelt? Gaan niet vrijwel al je gedichten uiteindelijk toch steeds weer over God en andere Bijbelse figuren?

Niet alle gedichten zijn religieus beladen. Wel is de Bijbel een rijke inspiratiebron, vooral de Apocalyps boeit mij uitermate, bijvoorbeeld ‘het einde van de tijd’. En ik hoop met mijn gedichten mensen aan te zetten tot nadenken over God en de Bijbel. De Bijbel is geen oud stoffig Boek, maar juist hoogst actueel, zeker in het licht van de Apocalyps.

Welke gedichten uit de bundel vind je zelf het meest geslaagd?

Dat is lastig om te bepalen. Soms lees ik gedichten van mezelf en denk: drie keer niks. Een andere keer lees ik zo'n zelfde gedicht en denk: wat mooi. Dus dat hangt van mijn gemoedsstemming af. Mijn gedichten zijn ook weer een soort kinderen van me die ik liefheb en koester. Het gedicht Jona vind ik erg mooi en ook spreek-beeld-buis en merkteken.

Schrijf je elke dag?

Was dat maar waar. Ik zou het graag willen. Ik schrijf bij vlagen. Een poosje terug schreef ik soms wel 5 sonnetten per dag. En nu ligt het alweer een paar maanden nagenoeg stil. Ik heb het idee na zo'n actieve periode wat schrijven betreft, dat ik mezelf dan leeg geschreven heb en ik weer een tijd(je) nodig heb om opgeladen te worden.

Welke functie heeft het schrijven van poezie voor jou?

Het is een drang om te zoeken naar nieuwe woordlandschappen. Vroeger was ik nogal onder de indruk van schilderijen van Salvador Dali, die zette iets op doek wat niet bestaat. Die grenzen probeer ik ook te zoeken in mijn gedichten.

In je gedicht 'Avondlied' staat 'hemelvaartsavond mei 2003, alzo zal Hij komen.' Hoe moet ik dat interpreteren?

Ik zat op een avond alleen in onze tuin en dat was zo'n perfect moment van stilte en rust. Hemelvaartsdag is een dag niet alleen te gedenken dat Jezus, Gods Zoon, van de aarde naar de hemel voer, maar ook, wat Zijn eigen woorden waren: "Alzo zal Ik wederkomen". Die avond dacht ik: dit zou een perfect moment zijn dat Jezus terug zou keren naar de aarde vanuit de lucht.

In welk jaar kwam je bundel uit en hoe heb je de bundel onder de aandacht van andere mensen gebracht?

De bundel "een-ster-ver-wacht" is dit jaar (2008) uitgegeven bij www.wwaow.com, een print-on-demand-uitgever. De bundel is alleen online te koop. Eerlijk gezegd doe ik niet zo m'n best om de bundel onder de aandacht te brengen, dan alleen heb ik de site op mijn hyves geplaatst en een mail naar wat kennissen gestuurd.

Komt er nog een bundel?

Zoals het er nu naar uit ziet niet zo gauw, denk ik, omdat ik al maanden nogal passief ben met gedichten schrijven en ik me niet goed voor kan stellen dat er nog weer een actievere periode aan zal breken. Maar je weet maar nooit. Zodra ik weer genoeg nieuwe gedichten zou hebben ga ik die wel weer uitgeven.


Lees ook de recensie over de gedichtenbundel van Pieter C. Paardenkooper (op deze site): http://schrijven.wikidot.com/recensie-geichtenbundel-van-pieter-c-paardenkooper