In serene rust

al eeuwen
gaan de jammerklachten
strak omhoog

langs pilaar en
kathedralenboog
tot in de donkere gewelven

om daar
bij het gesloten dak
het onderspit te delven

verlost van gif en kwaad
verlaat men in serene rust
de plaats waar het geweten is gesust

maar in den hoge gisten twisten
de oplossing zit binnenin
met het maken van een nieuw begin

wil melker
27/11/2013
www.wilmelkerrafels.deds.nl