In minieme bedekking

heb de zon
weer genoten
in het lichtparadijs

een strakblauwe hemel
geeft wit in minieme
bedekking weer prijs

in ogen en lach
flirt prille lente
met norm en gezag

op het terras is bloot
brutaler en bruiner
dan het vorig jaar was

wil melker
10/04/2010
www.wilmelkerrafels.deds.nl