In het strooien van je as

weer zag ik
in het strooien van je as
de mooiste momenten uit je leven

de zon had hen kleur gegeven
in de wind danste jij beelden
die ons tot op vandaag zijn bij gebleven

de bladeren ruisten net als toen
in je wuiven gaf jij ons een warme zoen
alsof je wist dat het geen afscheid was

wij hebben je meegenomen
omdat jij ons bestaan bent voorgegaan
met raad en daad nog altijd bij ons staat

op de foto’s kijk je blij
je bent en blijft een steun en toeverlaat
ook voor anderen maar voor mij speciaal