In het diffuse licht

het is nog niet vergeten
een stukje nostalgie
uit heel intens beleven

met knikkeren en pot
flarden mist losten op
langs hoge lantaarnpalen

er vlaagde etensgeur
onze inzet werd hoger
honger en hebzucht groter

de mooiste stuiters
blonken in het diffuse licht
spanning op ieders gezicht

ze rolden weerbarstig
door spaarzaam gebruik
het geluk lag er plotseling uit

dollend zijn we naar
huis gegaan maar het verlies
voelde heel verdrietig aan